Lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama produktu iegādāšanās  sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.icegarden.lv Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.icegarden.lv  ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

1. Termini

  • Icegarden – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.icegarden.lv  un saistīto tiesību īpašnieks SIA “Icegarden”, reģistrācijas Nr. 40103975196, juridiskā adrese: “Melluži”, Sējas novads, LV-2142, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;
  • Klients – fiziskā persona, kas pasūta preces Icegarden, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Icegarden;
  • www.icegarden.lv – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.icegarden.lv kuru klients izmanto pasūtījuma veikšanai;
  • Piegāde – klienta pasūtīto preču piegāde notiek uz Omniva pakomātiem.

2.Kuponu lietošanas noteikumi

Ja Pircējam ir atlaižu kupons ar kodu, tad Pircējs pirkumam var pievienot atlaižu kupona kodu, ievadot to speciālā ievades laukā zem nosaukuma “Kupona kods”. Kad kods ievadīts, tad ir jāspiež poga “Izmantot kuponu/apply coupon”. Sistēma automātiski pārrēķinās cenu ar pievienoto atlaidi. Atsevišķos gadījumos ar mērķi veicināt pārdošanas apjomus atlaižu kupona kodi var tikt publicēti arī sociālajās saziņas vietnēs vai citā publiskā telpā.

Atlaižu kupons pircējam tiek nosūtīts e-pastā vai nodots citā formātā, attiecīgi viņa norādītajiem kontaktiem un/vai tā brīža aktuālajām “SIA ICEGARDEN” organizētajām akcijām. Visbiežāk atlaižu kuponi tiek nosūtīti aktīvākajiem pircējiem.

3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

Preču cenas www.icegarden.lv ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

Pēc pasūtījuma saņemšanas Icegarden nosūta klientam e-pastā attaisnojuma dokumentu – elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniski sagatavots attaisnojuma dokuments – rēķins ir derīgs bez paraksta.

Preces tiek komplektētas kastēs un plastmasas maisos, saldētās preces var tikt komplektētas vieglās plastmasas maisos.

Tiesības atteikties

Klientam ir tiesības vienpusēju izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot Icegarden. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos Icegarden izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

Ja Klients ir pārdomājis par produktiem, kas ātri bojājas, tie var tikt atgriezti derīguma termiņa ietvaros.

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās preces 14 dienu laikā, par to ziņojot Icegarden Klientu Servisam.

Atgriežot pārtikas preces veikalā, tām ir jābūt orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, Icegarden patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas Icegarden Klientu Servisā ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un Klientu Serviss noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. Icegarden patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt ar Omniva starpniecību, no kura tika veikta piegāde vai izsniegšana.

Ja ir radušās jebkādas problēmas ar sūtījumu ziņojat uz mūsu klientu servisu pa e-pastu : icegarden@icegarden.lv


KO DARĪT, JA SŪTĪJUMS NAV NONĀCIS GALAMĒRĶĪ?

Ja Jums sūtītais sūtījums ir ticis nozaudēts, iesniedziet iesniegumu ar lūgumu meklēt sūtījumu. Iesniegumu var iesniegt www.omniva.lv e-pašapkalpošanās vidē vai nosūtot to uz e-pastu info@omniva.lv

Vai kontaktējaties ar Icegarden Klientu Servisu pa e-pastu: icegarden@icegarden.lv
Par katru sūtījumu jāiesniedz atsevišķs iesniegums.

Pieteikuma veidlapa nozaudētam vai bojātam sūtījumam

Rakstveida iesniegumam pievienojiet kvīti/čeku/bankas izdruku par sūtījuma nosūtīšanu.

KO DARĪT, JA PĒC SŪTĪJUMA SAŅEMŠANAS JŪS KONSTATĒJĀT, KA PRECE IR SABOJĀTA?

Pie pirmās izdevības paziņojiet mums par bojāto preci. Ja sūtījums ir aizkavējies, bojāts vai nozaudēts, Jūs varat iesniegt mums pretenziju piecu dienu laikā. Pretenzijas tiek pieņemtas līdz 30 dienu termiņa beigām no sūtījuma nosūtīšanas brīža.
Ja vēlaties iesniegt mums pretenziju, vērsieties mūsu klientu apkalpošanas nodaļā. Par katru sabojāto sūtījumu ir jāiesniedz atsevišķs iesniegums.

Ziņot par sūtījuma bojājumiem var rakstot uz e-pastu info@omniva.lv vai icegarden@icegarden.lv

Sīkāka informācija par sūtījuma nozušanu vai bojātu sūtījumu ir šeit: https://www.omniva.lv/privats/sutijums/ja_sutijums_nozaudets_vai_bojats

Klientu serviss

Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos www.icegarden.lv, Icegarden iedrošina sazināties ar Icegarden Klientu Servisu pa e-pastu: icegarden@icegarden.lv

Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

Ja Icegarden pārkāpj šos Lietošanas noteikumu, Icegarden būs atbildīgs tikai par zaudējumiem, kurus Klients ir cieti tieša pieļautā pārkāpuma rezultātā, ciktāl šie zaudējumi ir saprātīgi paredzami abām pusēm.

Icegarden var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos. Ja Icegarden veiks izmaiņas Lietošanas noteikumos, Icegarden informēs Klientu bez nepamatotas kavēšanās, ievietojot informāciju par izmaiņās www.icegarden.lv vai nosūtot šo informāciju SMS vai e-pastā.

Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

Ja jebkurš no Lietošanas noteikumos ietvertajiem nosacījumiem pēc tiesas vai citas kompetentas iestādes ieskatiem ir uzskatāms par neatbilstoši likumam, nepareizu vai nepiemērojamu, tas ietekmē pārējo Lietošanas noteikumu spēkā esamību, kuri ir spēkā un ir piemērojami pilnībā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Ja Klients uzskata, ka Icegarden ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Datu apstrāde un aizsardzība

Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par www.icegarden.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet privātuma politikā: https://icegarden.lv/lv/privatuma-politika/